Vores reglement

 • Lejer er erstatningspligtig for al udlejnings udstyr.
 • Vi tillader ikke søsætning af private både ved udlejning.
 • Bådudlejningens udstyr må ikke anvendes i private både.
 • Der skal forefindes redningsvest i båden under hele sejlasen.
 • Ingen grill eller båltænding.
 • Der er højretrafik på vandet.
 • Sejlads og ophold på kaproningsbanerne på Bagsværd sø er ikke tilladt. Det er dog tilladt at passere tværs over banerne, med ubetinget vigepligt.
 • Sejlads i siv og åkander er ikke tilladt.
 • Åkander er fredet.
 • Hunde må ikke medtages.
 • Pas på fugle og andet dyreliv.
 • Vis hensyn.
 • Affald må ikke efterlades i naturen.
 • Undgå støjende adfærd.
 • Øl, vin og spiritus må ikke nydes på pladsen eller i båden.